Gilleleje læringsområde

Fleksible læringsmiljøer

Gribskov Kommune ønsker at etablere et fremsynet læringsmiljø, der både er funktionelt og af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet. Læringsmiljøet skal om- og tilbygges, så det fungerer optimalt for de daglige brugere og er et inspirerende sted at gå i skole, modtage undervisning, udfolde sig socialt og være på arbejde. 

Opgaven består i ombygning og energirenovering af de eksisterende bygninger fra 1976 samt en udvidelse, så skolens bygninger også kan rumme udskolingstrinnet. Skolens idrætsfaciliteter er ikke omfattet af opgaven.

Halsnæs smedens arbejdsopgaver på denne sag

Vi udførte vand, varme, gas og afløbsinstallationer, samt sanitet i forbindelse med renovering og nybyg. 

Bygherre:

Totalentreprenør:

Ingeniør:

Arkitekt:

Underentreprenør:

Halsnæs Smeden entreprisesum:

Girbskov Kommune

Enemærke & Petersen A/S

AI A/S

AI A/S

Halsnæs Smeden A/S

6.4 millioner

Bygherre:

Girbskov Kommune​

Totalentreprenør:

Enemærke & Petersen A/S​

Ingeniør:

AI A/S

Arkitekt:

AI A/S

Underentreprenør:

Halsnæs Smeden A/S​

Halsnæs Smeden entreprisesum:

6.4 millioner

Scroll to Top