InstallatørGruppen adfærdskodeks – kort version

Formål og hovedprincip

Formålet med adfærdskodekset er at skabe en virksomhedskultur, der fremmer integritet, vores værdier, etiske retningslinjer og InstallatørGruppen-koncernens politikker. Det underliggende princip for adfærdskodekset er, at vi altid gør det rigtige, og hvis vi er usikre, så spørger vi nogen, der måske ved det først. Adfærdskodekset gælder for alle i InstallatørGruppen-koncernen, herunder alle direkte og indirekte datterselskaber, og vi forventer, at alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere følger det

Altid

 • Opfør dig professionelt, og behandl andre med respekt
 • Vær forsigtig, når du skriver eller sender billeder på blogs og sociale medier vedrørende InstallatørGruppen-koncernen, leverandører eller kunder
 • Overhold gældende love og regler, herunder sanktions og eksportregler
 • Handl med det formål at fremme en kultur præget af respekt, inklusion, lighed og mangfoldighed
 • Handl i InstallatørGruppen-koncernens bedste interesse til enhver tid
 • Undgå interessekonflikter, og oplys alle reelle eller potentielle interessekonflikter til din nærmeste leder
 • Følg reglerne vedrørende insiderviden og insiderlisten
 • Konkurrer på fair vis inden for rammerne af relevant konkurrencelovgivning
 • Handl på en socialt ansvarlig måde, der er sikker og beskyttende ift. mennesker, miljøet og samfundet
 • Frem principperne i internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Aldrig 

 • Du må ikke udsætte andre for nogen form for chikane, diskrimination eller behandling, der kan tolkes som truende eller nedværdigende af andre
 • Du må ikke diskriminere eller forskelsbehandle andre
 • Du må ikke dele fortrolig information
 • Du må ikke deltage i nogen form for korruption – dette omfatter at tilbyde, love, anmode, kræve, modtage eller acceptere ulovlige eller upassende gaver eller andre vederlag (alle medarbejdere vil blive trænet i dette)
 • Du må ikke give eller modtage gaver, underholdning eller fortrinsbehandling, medmindre:
   • det er en ikke-kontant gave
   • det er i overensstemmelse med sædvanlig forretningspraksis
   • det er af ubetydelig værdi
   • det ikke kan opfattes som bestikkelse eller returkommission
   • det er i overensstemmelse med InstallatørGruppen-koncernens værdier
   • det ikke overtræder nogen love
 • Du må ikke udnytte børn som arbejdskraft ‐ Du må ikke udnytte nogen form for slaveri eller tvangsarbejde ‐ Du må ikke overtræde eller omgå nogle internationale sanktionsregler

Whistleblowerpolitik

Hvis nogen i InstallatørGruppen-koncernen bliver gjort opmærksom på forhold, der overtræder love, regler eller adfærdskodekset, er de forpligtet til at rapportere dette. Vi opfordrer medarbejdere til at foretage indberetninger i god tro om reelle eller formodede overtrædelser af vores adfærdskodeks, og ingen, der i god tro indberetter en overtrædelse, må udsættes for repressalier fra InstallatørGruppen-koncernen eller andre medarbejdere. I de fleste tilfælde er det medarbejderens sponsor eller lederen af det relevante lokale kontor, der er den bedst egnede til at løse en given problematik. Hvis denne indberetningskanal anses for at være upassende, opfordres medarbejdere til at bruge det anonyme whistleblowersystem eller kontakte nedenstående kontaktpersoner:

Virksomhed/titel Navn Telefonnummer E-mail
ESG Officer
Jonathan Andreasen
+45 61 67 13 93
ja@installatorgruppen.dk
Administrerende direktør
Niels Meidahl
+45 40 12 30 21
nm@installatorgruppen.dk
Driftsdirektør
Peter Frandsen
+45 27 53 73 00
pf@installatorgruppen.dk
Bestyrelsesformand
Søren Drewsen
+45 45 82 19 19
s.drewsen@eetgroup.com
Chefrådgiver for FSN
Jesper Isaksen
+45 51 15 44 84
ji@fsncapital.com
Compliance Officer FSN Capital
Rebecca Svensøy
+47 92 49 78 57
rcs@fsncapital.com
Ekstern kontaktperson
Gunnar Holm Ringen hos PwC
+47 95 26 01 75
gunnar.holm.ringen@pwc.com

Vi forventer, at alle medarbejdere er bekendt med dette adfærdskodeks og aktivt promoverer dets indhold. Se venligst den fulde version af adfærdskodekset og whistleblowerpolitikken for yderligere oplysninger om: InstallatørGruppen

Scroll to Top