Charlottegården

Badeværelser og skimmelafrensning

Sagen Charlottegården drejer sig om renovering af 393 badeværelser heraf 127 lejligheder med en omfattende skimmel afrensning. Herudover er der genhusning og opsætning at mobile badekabiner i lejlighederne, mens renoveringen foregår.

Halsnæs Smeden A/S's arbejdsopgave på denne sag

På denne sad udførte vi vand, varme og afløbsinstallationer, samt sanitet. 

Bygherre:

Totalentreprenør:

Ingeniør:

Arkitekt:

Underentreprenør:

Halsnæs Smeden entreprisesum:

Dansk Funktionæreres Boligselskab

Hoffmann A/S

Kullegaard A/S

Halsnæs Smeden A/S

11 millioner

Bygherre:

Dansk Funktionæreres Boligselskab

Totalentreprenør:

Hoffmann A/S

Ingeniør:

Arkitekt:

Kullegaard A/S

Underentreprenør:

Halsnæs Smeden A/S

Halsnæs Smeden entreprisesum:

11 millioner

Scroll to Top