Postaparken

Postparken

Renovering af Postparken

Postparken er en boligbebyggelse opført i slutning af 1940 erne. Bebyggelsen rummer i dag 401 boliger og er beliggende ved Kastrupvej. Ved gennemførelse af en helhedsplan er det målet at opgradere og energirenovere bebyggelsen svarende til nutidig standard samt få tilført flere større boliger til børnefamilier.

Halsnæs Smeden A/S's arbejdsopgave på denne sag

Vi udføre her vand, varme og afløbsinstallationer samt sanitet. Derudover laver vi udskiftning af varme og vandinstallationer i terræn. 

Bygherre:

Totalentreprenør:

Ingeniør:

Arkitekt:

Underentreprenør:

Halsnæs Smeden entreprisesum:

PBA

Enemærke & Petersen A/S

MOE A/S

TNT Arkitekter A/S

Halsnæs Smeden A/S

37.5 millioner

Postparken

Renovering af Postparken

Postparken er en boligbebyggelse opført i slutning af 1940 erne. Bebyggelsen rummer i dag 401 boliger og er beliggende ved Kastrupvej. Ved gennemførelse af en helhedsplan er det målet at opgradere og energirenovere bebyggelsen svarende til nutidig standard samt få tilført flere større boliger til børnefamilier.

Halsnæs Smeden A/S's arbejdsopgave på denne sag

På denne sag udføre vi vand, varme og afløbsinstallationer samt sanitet. Derudover laver vi udskiftning af vand og varmeinstallationer i terræn.

Bygherre:

PBA

Totalentreprenør:

Enemærke & Petersen A/S

Ingeniør:

MOE A/S

Arkitekt:

TNT Arkitekter A/S

Underentreprenør:

Halsnæs Smeden A/S

Halsnæs Smeden entreprisesum:

37.5 millioner